Volg Milcobel

Milcobel benadrukt belang van een echte coöperatie en duurzaamheidsinspanningen op Algemene Vergadering

Persbericht   •   jun 18, 2019 09:08 CEST

Zuivelcoöperatie Milcobel heeft op de Algemene Vergadering een overzicht gegeven van haar jaarresultaten, strategische focuspunten, en duurzaamheidsinspanningen. In 2018 wierpen de investeringen en ingezette professionalisering van de voorbije jaren hun eerste vruchten af. Milcobel realiseerde een jaaromzet van 1,26 miljard euro, een groei van 4% vergeleken met 2017. Het bedrijf verwerkte 1,8 miljard liter melk, waarvan ongeveer 1,6 miljard liter van de eigen leden. Dit staat equivalent voor 40% van de Belgische melkproductie.

CEO Peter Koopmans benadrukt het belang van het coöperatief model in de socio-economische context: ”Als grootste Belgisch coöperatief zuivelbedrijf zorgen we voor het inkomen van 2600 boerderijen, ofwel meer dan 5000 boeren en boerinnen, en stellen we 2000 medewerkers te werk. Op die manier zorgen we voor een zekere toekomst voor de melkveehouderij, en dragen we bij tot het behoud van de maakindustrie in België. Coöperatie en bedrijf vullen elkaar perfect aan.”

Door een verdere doorgedreven professionalisering, duidelijke strategische focus en flexibel inspelen op opportuniteiten op de Belgische en internationale markt, o.a. in Azië, plant Milcobel verdere groei. In Kallo investeerde het bedrijf in een nieuwe melkpoedertoren die vorig jaar haar eerste hoogwaardig en kwaliteitsvol POW(d)ER+ leverde, en in Langemark heeft het één van de grootste mozzarellafabrieken in Europa. Beide activiteiten hebben nog aanzienlijk groeipotentieel. Met de bekende consumentenkazen als Brugge, Nazareth en diverse abdijkazen wil Milcobel niet enkel de leidinggevende positie in België behouden maar ook die “Kazen van bij Ons” verder verspreiden in het buitenland. Daarnaast sourcet Milcobel het raspen van mozzarella terug in om meer meerwaarde te creëren voor de coöperatie.

Milcobel gaf het belang aan om snel en flexibel te kunnen inspelen op de vraag van klanten en van de markt. “Verandering komt tegen een sneltempo op ons af en het is een uitdaging om als coöperatie voldoende wendbaar te zijn en mee te groeien in deze veranderde markt: VLOG melk, weidemelk, CPS-melk (afkomstig van boerderijen die weidegang toepassen, VLOG-melk leveren en aantoonbaar duurzaam bezig zijn). De vraag van consumenten en retailklanten zit in stijgende lijn,” zegt Peter Koopmans. “De verscheidenheid van onze boerderijen is onze sterkte. Door de verschillende melkdeelstromen kunnen we een zeer breed gamma aan producten en zelfs maatwerk aanbieden aan onze klanten, zonder hierbij onze boerderijen een keurslijf op te leggen.”

Milcobel brak ook een lans voor de melkveehouderij en zuivelsector in Vlaanderen, waar reeds geruime tijd significante inspanningen geleverd worden met betrekking tot milieu, dierenwelzijn en evenwichtige voeding. Peter Koopmans: “De melkveesector wordt vaak ten onrechte met de vinger gewezen in het klimaatdebat. Onjuiste cijfers en makkelijke slogans doen de vele inspanningen van onze leden-melkveehouders teniet. Het is onze taak om meer duiding te geven bij de vele initiatieven die we nemen met betrekking tot milieu in de ganse keten, van koe tot klant.”

Dirk Ryckaert, Voorzitter van de Raad van Bestuur voegt daaraan de engagementen toe die vanuit de coöperatie gedragen worden. “We willen de verscheidenheid van onze melkveebedrijven nog meer als troef gaan uitspelen. Daarmee onderscheiden we ons steeds meer van de anderen. Verder blijven we de melkafname bij onze melkveehouders garanderen, zodat de coöperatie een echte verzekering voor de toekomst is voor onze leden-melkveehouders. En tot slot blijven we inzetten op een open en constructieve dialoog en hechte samenwerking.” 

Milcobel is het grootste Belgische zuivelbedrijf met coöperatief aandeelhouderschap. De Milcobel Groep beschikt over 8 vestigingen in België, Frankrijk en Nederland. We zijn één van de 36 bedrijven in België met meer dan één miljard euro omzet. In 2018 realiseerden we een omzet van 1,26 miljard euro, een groei van 4% t.o.v. 2017.

We halen jaarlijks zo’n 1,6 miljard liter melk op (40% van de totale Belgische melkproductie) bij onze 2600 leden melkveehouders, die door onze 2.000 medewerkers verwerkt worden tot kwaliteitsvolle zuivelproducten zoals kaas, boter, melkpoeder, roomijs, melkdranken, room en wei. Naast eigen merken (o.a. Brugge Kaas, Nazareth, Inza melk) en private label consumentenproducten voor grote supermarktketens, produceert Milcobel grondstoffen en ingrediënten voor de voedingsindustrie (o.a. mozzarella).

Milcobel is een op en top Belgisch bedrijf met wereldwijde ambitie en klanten in meer dan 100 landen. Duurzaamheid en respect voor mens, dier en milieu staan daarbij centraal.

www.milcobel.com