Volg Milcobel

Melkveehouderij zet klimaatparcours uit. "Europese klimaatdoelstellingen zijn haalbaar als we inzetten op onderzoek en ontwikkeling in de sector."

Evenement

06
SEP
Melkveebedrijf Koeweidehof, bij Bart Vanderstraeten en Marijke D’Hertefelt Koeweidestraat 25a 1785 Merchtem
 
De discussie rond het klimaat en de inspanningen die nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken, zijn en blijven actueel. Dat de landbouw daarin een rol kan spelen, betwist niemand en wordt ook door de sector zelf opgenomen. Daarom wil Milcobel als grootste Belgisch zuivelbedrijf en coöperatie van melkveehouders zijn steentje bijdragen in de ontwikkeling van een duurzame, lees maar klimaatneutrale landbouw. Zeker omdat vanuit die optiek ook vaak verwezen wordt naar de koeien.

Milcobel legt de lat een pak hoger en wil bijdragen tot het realiseren van de Europese klimaatdoelstellingen. In die zin zullen ILVO en Milcobel een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met het duidelijke doel om via co-creatie en wetenschappelijk onderzoek de methaanuitstoot bij koeien tegen 2030 met 19% te verminderen, in navolging van het convenant Enterische Emissie. Verder is het de ambitie van ILVO en Milcobel om tegen 2030 via onderzoek en aanpassingen in technieken (voeder, additieven) de totale uitstoot van broeikasgassen per liter melk verder te verminderen.

Op 6 september zullen ILVO en Milcobel deze overeenkomst officieel bekrachtigen en richten ze tegelijk een klimaatparcours in. Dit parcours - ingericht op een praktijk-melkveebedrijf - stelt de inspanningen scherp die de sector heeft uitgevoerd en nog zal uitvoeren om de beoogde doelstellingen te realiseren. In diverse etappes door het melkveebedrijf worden die inspanningen toegelicht.

Graag nodigen wij u uit op dit klimaatparcours bij Melkveebedrijf Koeweidehof van Bart Vanderstraeten en Marijke D’Hertefelt, Koeweidestraat 25a, 1785 Merchtem. Er is een ontvangst vanaf 10u45 en om 11u00 wordt een korte inleiding gegeven bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Daarna staat het de bezoekers vrij om door het melkveebedrijf de verschillende ‘stops’ te bekijken. Eén van die stops zal onder meer de biogasinstallatie zijn die in staat is om uit koeienmest jaarlijks 25 gezinnen van stroom te voorzien. Een andere stop gaat over het gloednieuwe bedrijfsgerichte project KLIMREK, dat op zoek gaat naar klimaatmaatregelen op maat mét economische kansen.

Uit praktische overwegingen willen wij vragen om uw aanwezigheid te bevestigen via
Kathleen De Smedt, communicatieverantwoordelijke Milcobel:

Wij hopen uiteraard op uw aanwezigheid. Ons inziens levert dit parcours alvast een mooie nieuwswaarde op. Zeker omdat de sector zich verder engageert om de melkveehouderij nog duurzamer te maken.

Met achting

Namens Milcobel en ILVO

Inschrijven

Inschrijven voor het evenement