Pierre Stevens devient le nouveau CFO de Milcobel

Persberichten   •   nov 02, 2020 10:13 CET

Pierre Stevens wordt nieuwe CFO bij Milcobel

Persberichten   •   nov 02, 2020 10:09 CET

Milcobel kondigt intentie tot sluiting van Drinks-afdeling te Schoten aan

Persberichten   •   sep 11, 2020 15:30 CEST

De directie van zuivelcoöperatie Milcobel heeft vandaag op een ondernemingsraad haar intentie tot sluiting van de Drinks-afdeling te Schoten aangekondigd. Dit zou een stopzetting inhouden van de productie-eenheid te Schoten, alsook het afbouwen van de ondersteunende diensten te Schoten en in Brugge. De verkoop van consumptiemelk in glasverpakking, die wordt gecommercialiseerd onder het Inza-merk en niet te Schoten wordt geproduceerd, valt buiten de scope van deze intentieverklaring.

Begin 2020 ging een Transformatietraject van start waarin gekeken wordt naar mogelijk verbeterings- en besparingspotentieel met als doel de positie en winstgevendheid van de coöperatie verder te versterken, en de melkprijs voor de leden-melkveehouders te verhogen.

De Drinks-business van Milcobel is al jaren verlieslatend. De productieplant te Schoten is sterk verouderd en de investeringen die noodzakelijk zijn, zijn omwille van de structureel dalende marktvraag en de lage/negatieve marges niet haalbaar. Bovendien heeft de coronacrisis bewezen dat meer volume geen positief effect heeft op de winstgevendheid.

Een eventuele sluiting van de Drinks afdeling zou kunnen leiden tot het verlies van 167 banen.

Deze intentie tot sluiting vormt het begin van de wettelijk voorgeschreven informatie- en consultatieprocedure met de sociale partners.

Lees meer »

Milcobel annonce son intention de fermer le département Drinks à Schoten

Persberichten   •   sep 11, 2020 15:30 CEST

Aujourd’hui, la direction de la coopérative laitière Milcobel a annoncé, lors d’un comité d’entreprise, son intention de fermer le département Drinks à Schoten. Cela entraînerait l’arrêt de la production de lait et boissons lactées à Schoten, ainsi que le démantèlement des services annexes. La vente de lait de consommation dans un emballage en verre, commercialisé sous la marque Inza et non produit à Schoten, n'entre pas dans le champ d'application de cette lettre d'intention.

Début 2020, un projet de transformation a été lancé qui examine les possibilités d'amélioration et d'économies dans le but de renforcer davantage la position et la rentabilité de la coopérative et d'augmenter le prix du lait pour les producteurs laitiers membres.

Le département Drinks de Milcobel subit des pertes depuis plusieurs années. L'usine de production de Schoten est obsolète et les investissements nécessaires pour renouveler l'usine ne sont pas réalisables en raison de la demande du marché structurellement en baisse et des marges faibles / négatives. De plus, la crise du coronavirus a prouvé qu’un volume plus important n’avait pas d’impact positif sur la rentabilité.

Une éventuelle fermeture pourrait entraîner le licenciement de 167 collaborateurs.

Cette intention de fermeture constitue le début de la procédure légale d’information et de consultation avec les partenaires sociaux.

Lees meer »

Le CEO de Milcobel fait le pari d’une entreprise décisive et orientée vers le client

Persberichten   •   jul 01, 2020 16:16 CEST

Milcobel CEO gaat voor daadkrachtige, klantgerichte organisatie

Persberichten   •   jul 01, 2020 16:07 CEST

L'assemblée générale de Milcobel aboutit à un conseil d'administration modifié et à un nouveau président par intérim

Persberichten   •   jun 16, 2020 15:06 CEST

Algemene Vergadering Milcobel resulteert in aangepaste Raad van Bestuur en nieuwe Voorzitter ad interim

Persberichten   •   jun 16, 2020 14:59 CEST

Milcobel nomme Nils van Dam comme nouveau PDG

Persberichten   •   mei 18, 2020 15:50 CEST

Milcobel stelt Nils van Dam aan als nieuwe CEO

Persberichten   •   mei 18, 2020 15:35 CEST

Contacten 1 contactpersoon

  • Perscontact
  • Corporate Affairs & Communications Manager
  • kanethnnlesbenzz.dbxe.qysmjvedlit@mmminzlclwobzhelyf.coeomas
  • +32478884482

Over Milcobel

Melk. Ons vak, onze toekomst.

Milcobel is een coöperatie die de melk van 2.525 melkveebedrijven ophaalt, verwerkt en commercialiseert. Elke dag opnieuw zetten onze leden-melkveehouders en medewerkers zich in om een gegarandeerde melkafname te realiseren met de best mogelijke melkvalorisatie.