Milcobel lance “Fromage Notre Terroir”

Nieuws   •   mar 31, 2021 12:16 CEST

Milcobel lanceert “Eigen Bodem Kaas”

Nieuws   •   mar 31, 2021 11:41 CEST

Milcobel redonne confiance à ses membres

Persberichten   •   mar 22, 2021 11:04 CET

Milcobel geeft leden hernieuwd vertrouwen

Persberichten   •   mar 19, 2021 11:30 CET

Pierre Stevens devient le nouveau CFO de Milcobel

Persberichten   •   nov 02, 2020 10:13 CET

Pierre Stevens wordt nieuwe CFO bij Milcobel

Persberichten   •   nov 02, 2020 10:09 CET

Milcobel kondigt intentie tot sluiting van Drinks-afdeling te Schoten aan

Persberichten   •   sep 11, 2020 15:30 CEST

De directie van zuivelcoöperatie Milcobel heeft vandaag op een ondernemingsraad haar intentie tot sluiting van de Drinks-afdeling te Schoten aangekondigd. Dit zou een stopzetting inhouden van de productie-eenheid te Schoten, alsook het afbouwen van de ondersteunende diensten te Schoten en in Brugge. De verkoop van consumptiemelk in glasverpakking, die wordt gecommercialiseerd onder het Inza-merk en niet te Schoten wordt geproduceerd, valt buiten de scope van deze intentieverklaring.

Begin 2020 ging een Transformatietraject van start waarin gekeken wordt naar mogelijk verbeterings- en besparingspotentieel met als doel de positie en winstgevendheid van de coöperatie verder te versterken, en de melkprijs voor de leden-melkveehouders te verhogen.

De Drinks-business van Milcobel is al jaren verlieslatend. De productieplant te Schoten is sterk verouderd en de investeringen die noodzakelijk zijn, zijn omwille van de structureel dalende marktvraag en de lage/negatieve marges niet haalbaar. Bovendien heeft de coronacrisis bewezen dat meer volume geen positief effect heeft op de winstgevendheid.

Een eventuele sluiting van de Drinks afdeling zou kunnen leiden tot het verlies van 167 banen.

Deze intentie tot sluiting vormt het begin van de wettelijk voorgeschreven informatie- en consultatieprocedure met de sociale partners.

Lees meer »

Milcobel annonce son intention de fermer le département Drinks à Schoten

Persberichten   •   sep 11, 2020 15:30 CEST

Aujourd’hui, la direction de la coopérative laitière Milcobel a annoncé, lors d’un comité d’entreprise, son intention de fermer le département Drinks à Schoten. Cela entraînerait l’arrêt de la production de lait et boissons lactées à Schoten, ainsi que le démantèlement des services annexes. La vente de lait de consommation dans un emballage en verre, commercialisé sous la marque Inza et non produit à Schoten, n'entre pas dans le champ d'application de cette lettre d'intention.

Début 2020, un projet de transformation a été lancé qui examine les possibilités d'amélioration et d'économies dans le but de renforcer davantage la position et la rentabilité de la coopérative et d'augmenter le prix du lait pour les producteurs laitiers membres.

Le département Drinks de Milcobel subit des pertes depuis plusieurs années. L'usine de production de Schoten est obsolète et les investissements nécessaires pour renouveler l'usine ne sont pas réalisables en raison de la demande du marché structurellement en baisse et des marges faibles / négatives. De plus, la crise du coronavirus a prouvé qu’un volume plus important n’avait pas d’impact positif sur la rentabilité.

Une éventuelle fermeture pourrait entraîner le licenciement de 167 collaborateurs.

Cette intention de fermeture constitue le début de la procédure légale d’information et de consultation avec les partenaires sociaux.

Lees meer »

Le CEO de Milcobel fait le pari d’une entreprise décisive et orientée vers le client

Persberichten   •   jul 01, 2020 16:16 CEST

Milcobel CEO gaat voor daadkrachtige, klantgerichte organisatie

Persberichten   •   jul 01, 2020 16:07 CEST

Na 6 weken aan het roer van zuivelcoöperatie Milcobel, geeft CEO Nils van Dam het bedrijf een nieuwe wending. Hij gaat daarbij voor een sterk klantgedreven organisatie die gedragen wordt door drie Business Units met elk een overkoepelende verantwoordelijkheid voor onderzoek en ontwikkeling, productie en commercialisering. Zij worden ondersteund door de centrale support functies, respectievelijk Finance, HR, ICT en Milk & Farms.

  • Consumer Products & Service komt onder leiding van Managing Director Ann Celen en staat in voor consumentenkaas en -drinks, zowel merken als private label. Met Dupont Cheese en CAMAL heeft Milcobel tevens een belangrijke kaasdistributeur voor supermarkten en kaasspeciaalzaken in huis.
  • Dairy Products & Ingredients zal geleid worden door Managing Director Francis Relaes. Deze afdeling bedient de internationale voeding- en drankenindustrie met zuivelingrediënten en is een belangrijke speler op de wereldmarkt met o.a. mozzarella, hoogwaardige melkpoeders, boter en wei-eiwitten.
  • Dochteronderneming YSCO blijft onder de leiding van Managing Director Bert Van Nieuwenborgh. YSCO is de tweede grootste private label ijsspecialist in Europa en levert huismerken aan een groot aantal supermarktketens.
Ann Celen Francis Relaes Bert Van Nieuwenborgh

“Deze vereenvoudigde organisatie levert ons aan de top een besparing op van 10% op de kosten van het senior management. Omdat we onze mensen aansporen om efficiënter en kostenbewust te werken, moeten we als management zelf het goede voorbeeld geven,” zegt CEO Nils van Dam. “Het Executive Committee slankt dan ook af van 11 naar 8 functies.”

Die besparingen trekt hij ook door in andere facetten van de organisatie, zoals interim managers, externe consultants, of het beperkt invullen van vacatures. “Onze ambitie is om dit jaar nog 5% te besparen op onze vaste kosten. Voor 2021 beoog ik een besparing van minstens 10%,” aldus Nils. “Bovendien is Milcobel in 2020 een transformatieproject gestart dat volgend jaar z’n vruchten zal afwerpen.”

Samenwerken en strategische partnerships worden een belangrijk onderdeel van de nieuwe koers die het bedrijf vaart. “We willen ons omringen door een ecosysteem van strategische partners, die onze coöperatie versterken,” zegt Nils. “Of het nu gaat om leveranciers, klanten, sectorfederaties, academici, beleidsmakers, leden of anderen – we staan open voor een dialoog met iedereen die mee wil bouwen aan een sterke en gezonde zuivelcoöperatie met Belgische roots.”

Milcobel is het grootste Belgische zuivelbedrijf met coöperatief aandeelhouderschap. De Milcobel Groep beschikt over 7 vestigingen in België en Frankrijk. Milcobel haalt jaarlijks zo’n 1,7 miljard liter melk op (40% van de totale Belgische melkproductie) bij 2525 leden melkveehouders. Die wordt door 2.000 medewerkers verwerkt worden tot kwaliteitsvolle zuivelproducten zoals kaas, boter, melkpoeder, roomijs, melkdranken, room en wei. Naast eigen merken (o.a. Brugge Kaas, Nazareth, Inza melk) en private label consumentenproducten voor grote supermarktketens, produceert Milcobel grondstoffen en ingrediënten voor de voedingsindustrie (o.a. mozzarella).

Milcobel is een op en top Belgisch bedrijf met wereldwijde ambitie en klanten in meer dan 100 landen. Duurzaamheid en respect voor mens, dier en milieu staan daarbij centraal.

www.milcobel.com

Lees meer »

Contacten 1 contactpersoon

  • Perscontact
  • Corporate Affairs & Communications Manager
  • kakfthphleqfenyx.dice.mismxvedspt@xdmiazlcepobvbeleo.cwkomou
  • +32478884482

Over Milcobel

Melk. Ons vak, onze toekomst.

Milcobel is een coöperatie die de melk van 2.525 melkveebedrijven ophaalt, verwerkt en commercialiseert. Elke dag opnieuw zetten onze leden-melkveehouders en medewerkers zich in om een gegarandeerde melkafname te realiseren met de best mogelijke melkvalorisatie.